EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA NASZE POCZĄTKI W SZKOLE PIERWSZY DZIEŃ W KLASIE SIÓDMEJ NA CO DZIEŃ W SZKOLE 2018_2019_Z PAMIĘTNIKA VIII S 2019_2020_Z PAMIĘTNIKA VIII S

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

 

PODSUMOWANIE II PÓŁROCZA 2017/2018⇒KOMIKS2.pdf


PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2017/2018⇒komiks.pdf


OTWARCIE ODDZIAŁU SPECJALNEGO

KLIP FILMOWY⇒ https://youtu.be/Ljt1HcWSAnwOddział specjalny (klasa VII „s”) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pcimiu funkcjonuje od dnia 1 września 2017 roku. Do klasy uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

            Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w oddziale specjalnym posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje osobowościowe. Na bieżąco analizują i rozpoznają potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci.             W zespole d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowując poziom, wymagania i metody do ich możliwości psychofizycznych w celu zapewnienia efektywnej pracy i sukcesu w nauczaniu. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły integrując się z pełnosprawnymi rówieśnikami poprzez udział w wycieczkach, uroczystościach, imprezach szkolnych i środowiskowych.

            Inicjatorem powstania oddziału specjalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pcimiu byli rodzice, którzy stanęli przed trudną i istotną decyzją wyboru typu dalszej formy kształcenia (po ukończeniu klasy VI przez swoje dzieci). Wysiłku organizacyjnego za zgodą organu prowadzącego podjęła się Dyrekcja Szkoły. Polityka oświatowa państwa   i związane z nią zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego ułatwiły realizację tego pomysłu.

           

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, 32-432 Pcim 599
  • 012 27 48 008

Galeria zdjęć