GODZINY PRACY LEKTURY 2020/2021 HISTORIA CZYTELNICTWA W PCIMIU REGULAMIN BIBLIOTEKI REGULAMIN CZYTELNI WYDARZENIA PODRĘCZNIKI ARCHIWUM CZYTELNICTWO NPRCZ CZYTELNICTWO 2020/2021

Biblioteka szkolna

GODZINY PRACY

 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. 

 

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

  1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor odrębnym zarządzeniem, uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie.
  2. Uczniowie klas I-VIII, nauczyciele i pracownicy, mogą korzystać z biblioteki

podczas każdej przerwy w godzinach pracy biblioteki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  1. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli min. 1,5 m odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.
  2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory z ograniczonym dostępem do półek. Rekomendujemy przygotowanie wybranych tytułów (można przyjść z  przygotowanym tytułem i autorem książki którą chce się wypożyczyć). Można też skorzystać z porady nauczyciela bibliotekarza.
  3. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz. Przy stanowisku wypożyczania może znajdować się tylko jedna osoba.
  4. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie.

Po tym czasie odkładane są na półkę i włączone do obiegu.

     7.  Ustawia się przesłony ochronne (np. z pleksi) w punkcie kontaktu

          użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych

         stanowiskach obsługi czytelników.

    8.  Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (np. klamki, drzwi

         wejściowe, blaty) są regularnie dezynfekowane.

 

Witamy cię w naszej bibliotece.

Staraj się czerpać z książek

jak najwięcej mądrości i radości .

Szanuj je, jak najbliższych sercu

przyjaciół.

 

 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra ludzkiego."

Jan Paweł II


 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ - mgr CHUDASZEK ANETA 

   

 

GODZINY  OTWARCIA  BUDYNEK KRÓLOWEJ JADWIGI:

PONIEDZIAŁEK        7:30-10:15

WTOREK                7:30-10:15 

ŚRODA                  7:30-10:15

CZWARTEK             7:30-10:15

PIĄTEK                 7:30-10:15

 

 BUDYNEK JANA PAWŁA II:

PONIEDZIAŁEK        10:15-13:30

WTOREK                10:15-13:30

ŚRODA                  10:15-13:30

CZWARTEK             10:15-13:30

PIĄTEK                  10:15-13:30


 


 


 


 


 

 

Biblioteka składa się z wypożyczalni połączonej z czytelnią.

Księgozbiór dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również rodzicom.  Składa się  z literatury pięknej (głównie lektury z języka polskiego), książek popularno-naukowych, podręczników, słowników, encyklopedii i albumów. Księgozbiór jest uzupełniany w miarę możliwości finansowych. Zbiory biblioteki sukcesywnie powiększają się poprzez zakup nowych pozycji oraz otrzymywane dary.

 

W kąciku czytelniczym uczniowie w godzinach pracy biblioteki mogą korzystać z księgozbioru podręcznego, na który składają się encyklopedie ogólne i przedmiotowe, słowniki, leksykony, atlasy, albumy oraz czasopisma dla dzieci.


 


 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, 32-432 Pcim 599
  • 012 27 48 008

Galeria zdjęć