PODZIĘKOWANIA

 

 

   


 SZCZEGÓŁY:podziekowanie.docx


                                                                                „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

                                                                                     lecz przez to, kim jest

                                                                                     i nie przez to, co ma,

                                                                                    lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                                                                                                        Jan Paweł II

 

 

     Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu składa serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w organizację spotkania bożonarodzeniowego, które odbyło się 17 grudnia 2019 r.

 

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc przy przygotowaniu ozdób i dekoracji świątecznych na kiermasz i prowadzenie kawiarenki z domowymi ciastami podczas „ Jasełek ”.

 

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i radości z podejmowanych działań.

 

 

                                        


                 

    „  Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do wymówienia,

                ale ich echa są naprawdę nieskończone.”

                                                                                                                                                                             Matka Teresa

 

 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej

Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu składa podziękowanie wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w  organizację Pikniku Rodzinnego pod hasłem :

„Łączymy pokolenia”, który odbył się w niedzielę, 2 czerwca 2019 roku.

 

Dziękujemy za bezinteresowne przygotowanie domowych ciast, prowadzenie kawiarenki, a także Państwa obecność w tym dniu.

 

 


PODZIĘKOWANIEZnalezione obrazy dla zapytania chrząszcz brzmi w trzcinie w szczebrzeszynie GIFZnalezione obrazy dla zapytania chrząszcz brzmi w trzcinie w szczebrzeszynie GIF

Dziękujemy wszystkim, którzy w wielkości serca przyczynili się do stworzenia miłej atmosfery, radości dzieci z otrzymanych upominków i każdej uwagi poświeconej przedsięwzięciu jakim był I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski:
,,Chrząszcz brzmi w trzcinie", czyli wierszyki łamiące języki. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znów w świetlicy szkolnej, by pokazać wszystkim, że możemy, potrafimy, potrzebujemy - tylko trzeba chcieć.
 
Z wyrazami szacunku i najszczerszymi podziękowaniami.
Organizatorzy.

  

                                                                                „ Każda życzliwie wyciągnięta ręka,

                                                                                  uśmiech na twarzy, drobny gest wdzięczności,

                                                                                  to przecież tak mało,

                                                                                  a tak wiele znaczy w szarej codzienności”

 

 

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu składa serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w organizację spotkania bożonarodzeniowego, które odbyło się 12 grudnia 2018 r.

 

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc przy przygotowaniu ozdób i dekoracji świątecznych na kiermasz i prowadzenie kawiarenki z domowymi ciastami podczas

„ Jasełek ”

 

 

 


                                                                                                           

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                       „ Małe radości i  drobne

gesty życzliwości,

                                                                                                               są najpiękniejszymi iskierkami

                                                                                                               naszej codzienności...”

 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu składa podziękowanie wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w  organizację w naszej szkole Jesiennych Dni Edukacji w dniu 8 grudnia 2018 r.

 

Dziękujemy za bezinteresowne przygotowanie domowych ciast i prowadzenie kawiarenki w tym dniu.

 


 


Każdy gest, nawet najdrobniejszy…

zmienia świat, czyjś świat.

(autor nieznany).

 

Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i ich rodzicom,                        

którzy włączyli się

w akcję MIKOŁAJKI DLA MUKOLUDKÓW- GRUDZIEŃ 2017 R.

Dziękujemy za okazane serce. Zebrane słodycze zostaną przekazane dzieciom chorym na mukowiscydozę- podopiecznym POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ W RABCE ZDROJU.

„Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”

 (sentencja, autor nieznany).

 „Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.            

Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń….”

JAN  PAWEŁ II

         PODZIĘKOWANIE

dla

Pana Rafała Hodurka

Dyrektora Krakowskiego Banku Spółdzielczego

w Pcimiu

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Królowej Jadwigi w Pcimiu

wyrażają serdeczne podziękowanie

za przekazane środki  finansowe na zakup książek .


14.10.2017 r.

Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych.

Na ludzi dobrych, pomagających, bez wielkich słów, bez rozgłosu,

a jednocześnie czyniących dla naszej Szkoły nieskończenie wiele dobrego.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pcimiu wraz z Gronem Pedagogicznym

składa na ręce Rady Rodziców podziękowania

za słodki poczęstunek z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.

Dziękujemy również za pomoc podczas uroczystości otwarcia oddziału specjalnego.

Szczególne podziękowania składamy paniom: Marcie Ciscoń, Bożenie Pajce,

Monice Stawowy i Paulinie Luberdzie.


PODZIĘKOWANIE

dla

Państwa Katarzyny i Dariusza Leśniak

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pcimiu

 składa serdeczne podziękowania

za ufundowanie strojów kucharskich

dla uczniów oddziału specjalnego - klasy 7s.

Dziękujemy również za zorganizowanie lekcji pokazowej i zaangażowanie uczniów

w przygotowanie smacznego śniadania.

Bezinteresowna pomoc sprawia, by spełniały się dziecięce marzenia

i pozwala rozwijać talenty na miarę ich możliwości.

Serdecznie dziękujemy!


Szanowni Rodzice !

 

„Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn”

R. Rolland

Za to dobro dziękujemy wszystkim Rodzicom.  

Dziękujemy za nieocenioną i bezinteresowną pomoc w organizowaniu imprez

oraz  zaangażowanie  w życie szkoły.

Dziękujemy za aktywny udział w różnorodnych formach współpracy.

Za każdy najmniejszy gest pomocy, który był cennym darem dla wszystkich dzieci.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pcimiu.

Czerwiec 2017,,Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki można dać dziecku – jest wykształcenie.”

 

Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom

i wszystkim pracownikom szkoły

za kolejny rok pracy.

 

Dziękujemy Dyrekcji za cały kolejny rok sprawowania pieczy nad szkołą,

za cierpliwość i wyrozumiałość, za wspieranie wszelkiej inicjatywy Rady Rodziców.

Dziękujemy nauczycielom za opiekę, za trud nauczania, za współwychowywanie, za ciągłe uatrakcyjnianie żmudnego procesu uczenia się, za serce, za pomoc w trudnych chwilach.

Dziękujemy rodzicom za udział w życiu szkoły,

za zaangażowanie w organizowanie uroczystości i imprez szkolnych oraz klasowych.

Dziękujemy personelowi szkoły za utrzymanie porządku i warunków sprzyjających naszym dzieciom.

Dziękujemy uczniom za pracę włożoną w naukę. Wszystkim dziękujemy za atmosferę i poczucie bycia we wspólnocie. Gratulujemy uczniom sukcesów a nauczycielom i rodzicom  zdolnych i pracowitych uczniów.

Na wakacyjny czas życzymy Wszystkim: dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy się wszyscy spotkali we wrześniu, pełni zapału i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

 

Rada Rodziców

Czerwiec 2017

 


...Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna,
a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce zakwitnie...
                                                          
Fredrich Rückert

DYREKCJA  SZKOŁY  WRAZ  Z  GRONEM  PEDAGOGICZNYM SKŁADA SERDECZNE  PODZIĘKOWANIE  RADZIE RODZICÓW, PANIOM Z KOŁA  GOSPODYŃ WIEJSKICH  ORAZ WSZYSTKIM RODZICOM , KTÓRZY BRALI  UDZIAŁ  W  WARSZTATACH  WIELKANOCNYCH W  DNIU  29 MARCA 2017 R.


„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” ... 

                                                                                        autor nieznany

Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 1  w  Pcimiu oraz Grono  Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania  WSZYSTKIM  Rodzicom , którzy przyczynili  się  do przygotowania   kiermaszu w dniu 15 grudnia 2016 r.

Dziękujemy także za  zorganizowanie kawiarenki, za przygotowanie ciast  i sprzedaż słodkości.


Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to,czym dzieli się z innymi.
                                                                                  Jan Paweł II

DYREKCJA  SZKOŁY  WRAZ  Z  GRONEM  PEDAGOGICZNYM SKŁADA SERDECZNE  PODZIĘKOWANIE  WSZYSTKIM RODZICOM  ZA ŻYCZENIA  ORAZ   SŁODKI  POCZĘSTUNEK  W  DNIU   EDUKACJI  NARODOWEJ


RADA RODZICÓW SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIE SPONSOROM, TYM KTÓRZY POMAGALI W PRZYGOTOWANIU, ORAZ TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W PIKNIKU RODZINNYM  W DNIU 12 CZERWCA 2016 ROKU.


DYREKCJA  SZKOŁY  WRAZ  Z  GRONEM  PEDAGOGICZNYM  SKŁADAJĄ SERDECZNE  PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM RODZICOM  ZA POMOC  W  ORGANIZACJI ORAZ  SŁODKI  POCZĘSTUNEK  W  DNIU   OTWARCIA  29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. ZMODERNIZOWANEJ  SZKOŁY .


"Dobro  powraca.."

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pcimiu oraz Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami składają podziękowania Pani Beacie Wietrzyk z Lubnia za ufundowanie nagród w konkursie „MAM TALENT”.

 

 


" ...Bo dobry człowiek w mętnych zdarzeń tłumie ,prawdziwą ścieżkę zawsze znaleźć umie."

Johann Wolfgang von Goethe

 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w  Pcimiu  składa  serdeczne  podziękowanie  WSZYSTKIM  RODZICOM  z  klasy  I B , którzy  w  okresie  ferii  zimowych  przyczynili  się  do  wyremontowania  sali lekcyjnej  Nr 24. 

Podziękowanie  kierujemy  też  do  RADY   RODZICÓW , która  dofinansowała  zakup  wykładzin do  remontowanej  sali. 


"Czasem  wdzięczność  trudno  jest  ubrać  w  słowa...

Wtedy  proste - dziękujemy - zawiera  wszystko  co  chcemy  wyrazić".

 

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w  Pcimiu  serdecznie  dziękuje  Panu  JANOWI MALINIE   oraz  Panu  JANUSZOWI  KOZAKOWI  za  życzliwość  i  ofiarowaną  pomoc.


KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, JASEŁKA

"Pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd,

...grają anieli, świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…"

Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 1  w  Pcimiu oraz Grono  Pedagogiczne składają serdeczne  podziękowania  WSZYSTKIM  Rodzicom , którzy przyczynili  się  do przygotowania   kiermaszu  w  Naszej  Szkole.

Dziękujemy także za  zorganizowanie kawiarenki, za przygotowanie ciast  i sprzedaż słodkości.

 II JESIENNY DZIEŃ EDUKACJI W PCIMIU

"Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia".

 


         

 DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  1  W  PCIMIU  SKŁADA  SERDECZNE  PODZIĘKOWANIE  WSZYSTKIM  RODZICOM, KTÓRZY    POŚWIĘCILI  SWÓJ  CENNY  CZAS  NA  PRZYGOTOWANIE  I  POMOC  PODCZAS   II  JESIENNEGO  DNIA  EDUKACJI  W  PCIMIU  W  DNIU  9  LISTOPADA 2013 R.


SZCZEGÓLNE  PODZIĘKOWANIA  SKŁADAM NA RĘCE  PANI  MGR  IWONY BZDEK  ZA   WKŁAD  PRACY  W  ORGANIZACJĘ  TEGO  DNIA.

DZIĘKUJEMY!!!
 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, 32-432 Pcim 599
  • 012 27 48 008

Galeria zdjęć