Punkt Animacji Społeczeństwa Informacyjnego PASI

PASI


         

PUNKT ANIMACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  W  PCIMIU

PUNKT ANIMACJI  SPOŁECZEŃSTWA  INFORMACYJNEGO  W  PCIMIU .

 

 

W ramach projektu zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego poprzez zapewnienie dostępu do Internetu w placówkach, które są jednostkami podległymi beneficjentowi.

Miejsce:

 Szkoła Podstawowa Nr 1 imienia Królowej Jadwigi w Pcimiu - 13 komputerów

Wnioskodawca nie ma technicznej i finansowej możliwości dotarcia do wszystkich osób zagrożonych e-wykluczeniem w ramach projektu bezpośrednio, nawet mając zewnętrzne wsparcie. Stąd też Gmina postanowiła zaangażować do projektu jednostki podległe, które z racji swoich zadań i/lub lokalizacji będą cennym wsparciem  na obszarze objętym projektem.

W ramach projektu  zakupiono  zestawy komputerów z oprogramowaniem i dostępem do szerokopasmowego Internetu, z którego będą mogły korzystać nieodpłatnie wszystkie osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

Administratorzy pracowni komputerowych - Opiekunowie Jednostek Podległych,  będą koordynować korzystanie ze sprzętu oraz będą odpowiadać za efekty ich funkcjonowania i udzielać wsparcia technicznego, dzięki temu w pierwszej kolejności z dostępu do Internetu będą mogły korzystać osoby z grupy docelowej. Podstawą do korzystania z komputera i Internetu w placówkach będzie Regulamin wywieszony w pomieszczeniu.

Rolą w/w placówek będzie wspieranie projektu i minimalizowanie e-wykluczenia poprzez:

• Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu

• Monitorowanie i wyszukiwanie potencjalnych beneficjentów ostatecznych projektu

• Wspieranie osób, które mimo spełniania kryterium finansowego nie zakwalifikowały się do projektu – Zachęcanie do korzystania ze sprzętu zlokalizowanego w placówce, pomaganie przy jego obsłudze

• Wprowadzanie do codziennego funkcjonowania elementów, które będą wymuszać na osobach zainteresowanych usługami placówki, skorzystanie z komputera i np. samodzielne (choć ze wsparciem/nadzorem pracownika) wypełnienie formularza w edytorze tekstu

• Wśród uczniów z gr. docelowej: wzbudzenie zainteresowania wiedzą informatyczną, ogólnej umiejętności posługiwania się IT przez uczniów oraz da możliwość odkrywania własnych zainteresowań i kierunkowania planów przyszłej kariery poprzez dostęp do różnego typu informacji z różnych dziedzin życia – poszerzenie horyzontów;

• Wyrównywanie szans dostępu do ogólnej wiedzy dla mieszkańców Gminy nie objętych projektem ale wpisujących się do gr. docelowej poprzez tworzenie bezpłatnych punktów dostępu do Sieci w Jednostkach Koordynujących – wpływ na wzrost i wsparcie procesów edukacyjnych;

• Wśród społeczności lokalnej z gr. docelowej: do pobudzenia aktywizacji osób dorosłych w procesie wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i wykluczenia cyfrowego; zniwelowanie braku dostępu do e-administracji, zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z Internetu i technologii informatycznych; zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji

Reasumując Stworzenie „Punktów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego” w ramach niniejszego projektu umożliwi nieodpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu w pobliżu miejsca zamieszkania w pierwszej kolejności dla osób zagrożonych oraz wykluczonych cyfrowo, znacząco przyczyni się również do poprawy integracji ze społeczeństwem informacyjnym osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem  zarówno społecznym jak i cyfrowym.

Jednostki koordynacyjne typu szkoły w Gminie stanowią ważne punkty kontaktów społecznych. Stąd przewiduje się, że dzięki zaangażowaniu podmiotów podległych do projektu - jego efektywność w zakresie przeciwdziałania e-wykluczeniu wzrośnie. Działania koordynacyjne zapewnią prawidłową realizację projektu, oraz wpłyną na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, osiągnięcie celu głównego projektu poprzez podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w  Gminie Pcim.

FERIE  ZIMOWE:

16.02.2015 R. - 8.00 - 11.00

18.02.2015 R. -8.00 - 11.00

24.02.2015.R. - 8.00 - 13.00

26.02.2015 R. - 8.00 -13.00

 

MARZEC

2.03.2015 r.- 12.00 - 15.00

3.03.2015 r. - 14.00 - 18.00

4.03.2015 r. - 12.00 - 16.00

5.03.2015 r. - 13.00 - 15.00

9.03.2015 r. - 11.00 - 15.00

23.03.2015 r. - 11.00 - 15.00

25.03.2015 r. -12.00 - 16.00

26.03.2015 r. - 13.00 - `18.00

 

KWIECIEŃ

9.04.2015 r.- 13.00 - 15.00

13.04.2015 r. - 12.00 - 15.00

14.04.2015 r. - 14.00 - 16.00

15.04.2015 r. - 12.00 - 15.00

20.04.2015 r. - 12.00 - 15.00

21.04.2015 r. - 14.00 - 17.00

22.04.2015 r. -12.00 - 15.00

23.04.2015 r. - 13.00 - `16.00

27.04.2015 r. -12.00 - 16.00

29.04.2015 r. - 12.00 - `16.00

MAJ

4.05.2015 r.- 12.00 - 15.00

6.05.2015 r. - 13.00 - 16.00

7.05.2015 r. - 13.00 - 16.00

13.05.2015 r. - 12.00 - 16.00

14.05.2015 r. - 13.00 - 16.00

18.05.2015 r. - 12.00 - 16.00

20.05.2015 r. -12.00 - 16.00

27.05.2015 r. - 12.00 - `15.00

28.05.2015 r. -13.00 - 16.00

CZERWIEC

1.06- 12.00 - 16.00

2.06 -14.00 - 17.00

3.06 - 12.00 - 15.00

8.06 - 12.00 - 16.00

15.06.- 12.00 - 16.00

29.06 - 8.00 - 14 .00

30.06 - 8.00 - 14.00

LIPIEC:

1.07 - 8.00-14.00

6.07 - 8.00- 14.00

8.07 - 8.00-14.00

20.07 - 8.00-14.00

22.07 -8.00-14.00

 

SIERPIEŃ:

3.08 - 8.00-14.00

10.08 - 8.00- 14.00

17.08 - 8.00-14.00

18.08 - 8.00-14.00

24.08 -8.00-14.00

 

WRZESIEŃ

4.09 - 14.00 -17.00

7.09 - 13.00 - 17.00

9.09 - 14.00 - 17.00

11.09- 14.00 - 17.00

14.09 - 13.00 - 17.00

16.09 -14.00- 17.00

17.09 - 13.00 - 17.00

21.09 - 14.00 - 17.00

24.09 - 13.00 - 16.00

 
PUNKT ANIMACJI  SPOŁECZEŃSTWA  INFORMACYJNEGO  W  PCIMIU .

CZAS  TRWANIA :  1.08 .2017 R. - 31.08.2017 R.

 

7.08   - 8.00 -13.00

9.08   - 8.00 -13.00

17.08 -8.00 - 13.00

24.08 - 8.00 -13.00

29.08 - 8.00 -13.00

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, 32-432 Pcim 599
  • 012 27 48 008

Galeria zdjęć